top of page
JAKOŚĆ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

   W trosce o dobro naszych klientów, dokonaliśmy wszelkich starań aby każdy pracownik naszej Firmy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, zaangażowany był w utrzymanie wysokiej jakości naszych produktów.

   Od 2005r działamy zgodnie ze standardem BRC (British Retail Consortium) – Globalna Norma Dotycząca Bezpieczeństwa Żywności oraz standardem sieciowym SQMS - Supplier Quality Management System.

       Dzięki tym elementom gwarantujemy produkty o niezmiennie wysokiej i powtarzalnej jakości, bezpieczne dla zdrowia konsumenta oraz spełniające jego oczekiwania.

BIO

   Jesteśmy również certyfikowanym producentem cukru BIO w kostkach. Nasze produkty są wytwarzane z najwyższej jakości cukru BIO – to znaczy, że trzcina cukrowa, z której otrzymano cukier była uprawiana bez żadnych sztucznych nawozów i pestycydów.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

   Polityka społecznej odpowiedzialności  w naszej firmie oparta jest  o obowiązujące międzynarodowe normy oraz dostosowana do specyfiki środowiska, w którym działamy. Uwzględniamy nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej.
 

  Tworzymy przejrzyste relacje z pracownikami, klientami, dostawcami, partnerami i społecznością lokalną. Taka postawa pozwala naszej firmie zachować zmotywowany, otwarty i lojalny zespół pracowników.

FAIR TRADE

  Kierując się naszymi wartościami w 2018 roku poszerzyliśmy ofertę o produkty Fairtrade. Posiadamy możliwość obrotu cukrem Fairtrade oraz licencje na znak Fairtrade.

Fair trade

Sprawiedliwy Handel to partnerstwo handlowe, oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych oraz ochronę praw marginalizowanych producentów i pracowników najemnych, szczególnie w krajach Południa.

SEDEX

  Świadomi rosnącego znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu, w 2016 r. przystąpiliśmy do międzynarodowej organizacji SEDEX. Zgodnie z wymaganiami koncentrujemy się na czterech obszarach jakimi są: standardy zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, środowisko oraz integralność biznesu.
Jako uczestnik platformy udostępniamy informacje dotyczące funkcjonowania tych czterech obszarów  naszym kontrahentom należącym do SEDEX.

 

     SEDEX – The Supplier Ethical Data Exchange – to platforma wymiany danych z zakresu etyki biznesowej. Celem organizacji jest podnoszenie poziomu etyki i odpowiedzialności z zakresu działalności gospodarczej oraz ułatwienie firmom członkowskim efektywnego zarządzania swoimi globalnymi łańcuchami dostaw pod kątem etyki biznesowej.
 

Logo Confex Product Polnischer Hersteller
bottom of page